TRIDIAM s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


PREVÁDZKOVÉ VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ZA FIŠKÁLNY ROK 2015 - NÁRAST PREDAJA V ZÁPADNEJ EURÓPE + 11 %

Prevádzkové výsledky za fiškálny rok 2015

1. Celkový prehľad

Spoločnosť MMC vykázala za FY2015 (od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016) konsolidované čisté tržby vo výške 2267,8 mld. jenov, čo v porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym obdobím predstavuje nárast + 4%, čiže o 87,1 mld. jenov.

Spoločnosť MMC zaznamenala prevádzkový zisk vo výške 138,4 mld. jenov, jedná sa o medziročný nárast + 2% v objeme 2,5 mld. jenov. Aj napriek niektorým nepriaznivým okolnostiam, ako bol napr. zhoršujúci sa výmenný kurz či nárast nákladov na kvalitatívne opatrenia na trhu, k nárastu okrem iného prispeli aj pozitívne faktory ako znižovanie nákladov či zlepšenie objemu a skladby modelov.

Spoločnosť MMC realizovala zisk z bežnej činnosti vo výške 141,0 mld. jenov, čo predstavuje medziročný pokles o 7%, čiže 10,6 mld. jenov. Čistý zisk pripadajúci majiteľom materskej spoločnosti dosiahol 89,1 mld. jenov, pričom zaznamenal medziročný pokles o 25%, teda 29,1 mld. jenov.

2. Objem predaja

Celosvetové predaje za fiškálny rok 2015 dosiahli objem 1 048 000 vozidiel, čo v porovnaní s FY2014 predstavuje pokles o 4%, teda 42 000 vozidiel. Objem predajov podľa regiónov bol nasledovný:

Japonsko: Aj napriek nárastu predajných objemov v registráciách nových vozidiel zohral nepriaznivú úlohu pokles predaja minivozidiel, a tak celkový objem dosiahol 102 000 vozidiel, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znamená pokles o 13 000 vozidiel, teda 11%.

Severná Amerika: Objemy predaja dosiahli 135 000 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast + 18 000 vozidiel, čiže +16%. Za nárastom stoja predovšetkým rastúce predajné úspechy modelov Outlander a Outlander Sport.

Európa: Objem predaja v regióne Západnej Európy dosiahol 173 000 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast + 11%, t.j. o 19 000 vozidiel viac; k rastu prispeli najmä predaje v Nemecku a vo Veľkej Británii. Uvedený nárast však nedokázal kompenzovať pokles predaja v Rusku, kde došlo k prepadu hospodárstva a rastu cien kvôli nepriaznivému výmennému kurzu, čo viedlo k predajom s objemom 206 000 vozidiel; celý región teda oproti porovnateľnému obdobiu vykázal pokles o 9%, teda o 21 000 vozidiel.

Ázia: Objem predaja dosiahol 322 000 vozidiel, čo znamená medziročný pokles o 6%, čiže o 22 000 vozidiel. Hoci došlo k medziročnému nárastu predaja v Thajsku (predovšetkým vďaka stabilným predajom modelu Pajero Sport, ktorý bol uvedený na trh v októbri 2015), na celkové predaje v tomto regióne nepriaznivo dopadol pokles predajov v Číne a Indonézii.

Ostatné regióny: Objemy predaja dosiahli 283 000 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 1%, čiže o 4 000 vozidiel.

Výhľad pre fiškálny rok 2016

Predpovede prevádzkových výsledkov pre fiškálny rok 2016 (od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017) budú v tejto chvíli pozastavené, nakoľko spoločnosť MMC v súčasnosti dôkladne vyhodnocuje budúce dopady "nesprávneho testovania spotreby paliva niektorých produktov vyrábaných spoločnosťou MMC" v súvislosti s oznámením z 20. apríla 2016. Predpoveď konsolidovaných tržieb pre fiškálny rok 2016 spoločnosť MMC zverejní v najbližšom možnom termíne.